המאזין: "תפסיקו עם פיטורי המאמנים"
שרף והללי בפורים