"בארץ תמיד יש או היסטוריה או היסטריה"
משעל, בן ודידי בפורים