"שימוש בצמח המרפא יגרום לכך שנשכח שנדבקנו בווירוס"
טלי וציפי