"היחידים שעומדים במה שמפלגתם הציעה לבוחרים"
גיא פלג