"אני מורגלת בסוג של שגרה לחיות בבידוד בדירה"
מרסל מוסרי