"המצב נפיץ, חייבים לאגור כמה שיותר קופסאות שימורים"
מרסל מוסרי