מזכ"לית הסתדרות המורים: "אל תפקירו את עובדי ההוראה"
סיון כהן