"אסירים נמצאים ברמת סיכון גבוהה לקורונה"
למבוגרים בלבד