בן: "אם נחיה אחרי המשבר - יבדקו את מחדל הבדיקות"
ינון מגל ובן כספית