"המשבר צריך להיות מנוהל ע"י ממשלה שלא מונעת מאינטרסים"
ינון מגל ובן כספית