"הבעיה היא לא מה הם אומרים בעברית אלא מה הם אומרים בערבית"
גיא פלג