"מדי שנה מתים 4,000-6,000 מזיהומים בביה"ח"
יורם שפטל