"בתקנון כתוב שמי שמנהל את סדרי הכנסת הוא יו"ר הכנסת"
בן כספית ואריה אלדד