"האחדות בעם ישראל היא כוח גדול"
ינון מגל ובן כספית