"אי אפשר לסמוך על שיקולים של נאשם בפלילים"
אראל סג"ל