"אני אמות הרבה לפני שאחלה רק מההפחדות האלו"
גיא פלג