"ערביי ישראל הם ערביי שמנת, ואני מקנאה בהם"
אריה אלדד