ח"כ זנדברג: "אני לא זוכרת ימים כאלה של חרפה"
בן כספית ואריה אלדד