על ארבעה נכדים דיברה התורה, וכולם היו בבית בחג
פרופ' רפי קרסו