"יש לי הרושם שאתם לא מבינים את חומרת המצב"
פרופ' רפי קרסו