דובר יצהר: "אירוע שיהודים מנסים לשרוף יהודים - מזעזע"
אראל סג"ל