"הביטוח הלאומי יעמוד בהתחייבויות כלפי הציבור"
איפה הכסף