"לאחדות יש מחיר, חלקו הוא שגוש אחד מקבל יותר"
ינון מגל ובן כספית