"מאוד יפה מה שאתם עושים, אני מצדיעה לכם"
משדר התרמה - עמותת חום