"גם בזמנים קשים צריך לתת ולתרום"
משדר התרמה - עמותת חום