"עזרת הדדית ודאגה לזולת זו חובה ומצווה"
משדר התרמה - עמותת חום