"ניכנס לממשלה רק אם נוכל לשמור על הדברים החשובים לנו"
ינון מגל ובן כספית