גרמה: "החיידק הזה פוחד מתימנים"
בן כספית ואריה אלדד