"ביציאה מחג הפסח נהיה חייבים לשנות מדיניות"
הקבינט