שלום: "אנשים אגרו אוכל - לא חסר אצלנו כלום"
סיון כהן