פרופ' יניסקי רביד: "כל אזרח צריך לומר - עד כאן"
סיון כהן