"צו השעה עכשיו הוא לעזור לבני ברק"
ינון מגל ובן כספית