"היום כל אדם בבני ברק מכיר את הסכנה"
בן כספית ואריה אלדד