"מקווה שכשהכל ייגמר לא נשכח את כל מה שעברנו"
תחשבו טוב