חודורוב: "מונח על השולחן חיתוך של 50% מחברת החדשות"
ינון מגל ובן כספית