המאזין: "למה להכליל את כולם כזורקי אבנים?"
גיא פלג