סובלת מצמרמורות וקור שעוברות אחרי יומיים
פרופ' רפי קרסו