גבורתם של הרופאים היהודים
יום הזיכרון לשואה ולגבורה