בנו של לוחם צד"ל: "לא זכינו למענה מאהוד ברק"
הקבינט