המאזין: המדינה לא עומדת מאחורי אנשי התיירות
יורם שפטל