המאזין: "ימותו יותר אם יהיו סגורים בבית"
יורם שפטל