תסמינים נוספים שעשוים להעיד על הדבקה בקורונה
פרופ' רפי קרסו