"הייתי מחזיר את בתי הספר לפעילות מיידית"
ניסים משעל