"בעולם המערבי לא משתמשים באמצעי ביון על אזרחים"
ינון מגל ובן כספית