"כרגע יש פערים גדולים בין משרד האוצר לבריאות"
איפה הכסף