"השופטים קרעו את העותרים, ראינו איזון"
בן כספית ואריה אלדד