סוף הדמוקרטיה? בבג"ץ חושבים שקצת הגזמנו
ינון מגל ובן כספית