"המשטרה לא מדווחת לציבור על עשרות אלפי מעצרים"
אראל סג"ל