חד הוריות ביקשו לצאת לחל"ת ולא קיבלו אישור
איפה הכסף