"אפשר להאמין לנתניהו בעניין ניגוד עניינים?"
ניסים משעל וגיא פלג